Ai ai ai ai São bento me chama

Ai ai ai aiO São bento me chama

Ai ai ai ai

São bento me quer

Ai ai ai ai

Pra jogar capoeira

Ai ai ai ai

O meu mestre me chama

Ai ai ai ai

O meu mestre chamou

Listen to Ai ai ai ai São bento me chama (01:50) :

Back

Leave a Reply

Required fields are marked *